Köster Advocaten

Vacature

Advocaat medewerker procesrecht

Gesloten

Met in totaal 55 werknemers waarvan ruim 30 advocaten is Köster een middelgroot advocatenkantoor gevestigd in een prachtig pand in hartje Haarlem. Köster durft keuzes te maken. Of het nou is op het gebied van specifieke branches, focus op bepaalde cliënt of de inrichting van de kantoororganisatie. Köster heeft een uitgesproken cliëntfocus. De advocaten van Köster zitten vaker én eerder met de cliënt aan tafel dan de gemiddelde advocaat doet. Köster begrijpt de cliënt en zijn sector daardoor goed. Zo zijn de advocaten van Köster in staat issues voor de cliënten te voorkomen, vóórdat ze ontstaan. Door deze aanpak en verbinding zorgt Köster voor betekenisvolle samenwerkingen en duurzame groei van ondernemingen. De advocaten van Köster luisteren vanuit de juiste kennis en achtergrond naar het verhaal van de cliënt, zijn proactief en eerlijk. Met een sterke juridische inhoudelijke basis heeft Köster de expertise in huis die een ondernemer nodig heeft.

Procesrecht

Het kernteam Procesrecht onder leiding van Matthijs Ariëns bestaat uit tien advocaten, waarvan twee cassatieadvocaten en één juridisch medewerker/advocaat stagiaire. Deze advocaten houden zich bezig met verschillende (contractuele) aspecten van een onderneming. De werkzaamheden in het team omvatten voornamelijk het opstellen van processtukken en het procederen zelf. Binnen kantoor is er veel sprake van cross-selling, waardoor de procesrecht advocaten regelmatig samenwerken met de advocaten van andere praktijkgroepen binnen kantoor. De partijen waarvoor Köster optreedt zijn divers. Het team staat zowel grote corporates bij alsook middelgrote – en familiebedrijven, waarvan sommige een internationaal karakter hebben. Het contact verloopt in de brede procespraktijk vrijwel altijd direct met de bestuurder of de DGA van een onderneming. Zo is er veel rechtstreeks contact en zijn de lijnen kort. Partijen worden daardoor niet alleen op het juridische vlak, maar ook op het strategische vlak begeleid.

Wat ga je doen?

Om de procesrechtpraktijk verder vorm te geven, is er bij Köster ruimte voor een talentvolle en ondernemende advocaat medewerker procesrecht met drie tot zes jaar werkervaring. De advocaat medewerker heeft passie voor procederen en is in staat om buiten de gebaande paden te denken. Hij heeft een scherp analytisch vermogen, is bedreven in het schrijven van krachtige en gestructureerde (proces)stukken, en kan de door hem ingenomen standpunten overtuigend mondeling en schriftelijk toelichten. Zijn (proces)stukken zijn goed doordacht, strak en pragmatisch, en bestaan niet slechts uit afwegingen. De advocaat medewerker procesrecht opereert binnen de algemene procespraktijk in brede zin en is daarnaast medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van de praktijk. Het ontplooien van nieuwe initiatieven wordt gewaardeerd en gestimuleerd.

Voor wie is dit interessant?

De invulling van de functie van advocaat medewerker procesrecht vereist naast inhoudelijke expertise, ook persoonlijke kwaliteiten:

  • Onafhankelijkheid. Zonder toezicht kunnen werken. Verantwoordelijkheidsbesef.
  • De teamspeler houdt het moreel en de samenhang in het team hoog door openheid en participatie te bevorderen.
  • Commerciële kansen herkennen en er op inspelen; zelf actief businessmogelijkheden beïnvloeden en de daarbij behorende risico’s durven te nemen. Köster kunnen representeren in de markt.
  • Onderzoeken van de wensen en behoeften van de cliënt en laten zien vanuit dat perspectief te denken en te handelen.
  • In moeilijke (sociale) situaties rustig en beheerst blijven optreden. Zelfverzekerd, zich niet laten ontmoedigen door weerstand of tegenslag. Zich niet door emoties laten leiden bij reacties of oordeelsvorming.

Is dit niet jouw vacature?

Swipe ook door onze andere vacatures