Governance Model

Het governance model van advocatenkantoren ziet op het complexe samenspel tussen de partnership structuur, het winstverdelingsmodel (en de onderliggende partner performance) en de besluitvorming.

Niet zelden is het huidige governance model van kantoren een belemmering voor het bereiken van de strategische prioriteiten. Die belemmeringen zien dan bijvoorbeeld op nog vaak bestaande inkoopregelingen voor nieuwe partners, winstverdelingsmodellen die onvoldoende aansluiten bij de strategie, de gewenste marktpositionering en cultuur.

Bovendien wordt het ook voor de advocatuur van steeds groter belang (denk bijvoorbeeld aan ESG) de eigen compliance en risk management structuur op orde te brengen.

Robert van Beemen is als faculty lead nauw betrokken bij de IBA Leadership Academy en verantwoordelijk voor de module Understanding law firm ownership, partner performance and profit sharing: How do we remunerate/reward to build a firm? Hij adviseert diverse cliënten bij de ontwikkeling van nieuwe winstverdelingsmodellen en de onderliggende performance.