ESG | Environmental Sustainability – Social Responsibility – Good Governance

Toegenomen regelgeving, strengere bedrijfsethiek en houding ten opzichte van klimaatverandering, milieubescherming, arbeidsnormen, risico’s en governance, maatschappelijke betrokkenheid, corruptie en mensenrechten ontwikkelen zich in een ongekend tempo. Onder toenemende druk van cliënten en medewerkers (talent) integreren advocatenkantoren steeds vaker ESG in hun strategie en organisatie.

De ontwikkeling van ESG-initiatieven biedt advocatenkantoren voor de lange termijn tal van voordelen, waaronder de mogelijkheid om:

  • Concurrentievoordeel te behalen;
  • Hun license to operate te behouden;
  • Kosten te besparen dankzij operationele verbeteringen;
  • Cliënten en medewerkers aan te trekken, te binden en te behouden;
  • De waarde en het dienstenaanbod voor clienten te vergroten door hen te adviseren over hun eigen duurzaamheidstransformatie; en
  • Nieuwe markten te betreden.

Robert van Beemen is auteur van Building the Sustainable Law Firm: Developing and Implementing an ESG Strategy (Globe Law and Business, 2022) en voorzitter van de ESG committee van de IBA Law Firm Management Committee. Hij spreekt en adviseert met grote regelmaat over de betekenis van ESG voor de strategie en organisatie van advocatenkantoren.