Privacystatement

 

Voor het uitoefenen van uw privacyrechten op grond van hoofdstuk 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zoals uw recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens, het recht van bezwaar en het recht op gegevenswissing) vragen, opmerkingen of klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via:

Dicke Röell Breedveld
Burgemeester van Karnebeeklaan 17
2585 BA Den Haag
070-3617009

En via ons specifieke e-mailadres: privacy@drbgroep.nl

Wij staan u graag ter dienst. Indien wij onverhoopt uw privacygerelateerde vraag of klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.