15 januari 2024

Waar heb je wel invloed op? Strategieën binnen de advocatuur voor 2024

In het blog 2024 in perspectief: Strategische uitdagingen en kansen voor de advocatuur is een inkijkje gegeven in de grotere strategische uitdagingen waar we in 2024 voor komen te staan. Afgaand op de vele bijdragen die traditioneel aan het einde van het jaar verschijnen in allerhande (internationale) kranten, rapporten van banken en uitingen van consultants en denktanks, kunt u met een gerust hart deze bijdrage nog een keer tot u nemen om te weten wat ons zoal te wachten staat…

Maar tussen alle berichten over tanende democratieën, de opwarmende aarde, oorlogen en conflicten, nieuwe opkomende machten en algoritmen die ons leven overnemen, is het misschien ook aardig om te kijken naar die zaken waar advocatenkantoren zelf enige invloed op kunnen uitoefenen dit jaar.

Binnen DRB zien we al lange tijd een aantal ontwikkelingen die nauw met elkaar verweven zijn: krapte op de arbeidsmarkt, een niet-aflatende wens van kantoren en praktijkgroepen om te groeien en zich verder te ontwikkelen en sterk veranderende normen en waarden bij de huidige en nieuwe generatie talent. Doe deze ingrediënten in een blender en je krijgt te maken met grote strategische uitdagingen!

Hoewel de ingrediënten veelal hetzelfde zijn, zijn er vaak wel verschillen tussen de uitdagingen waar kantoren voor staan en daarmee dus ook verschillen in de gewenste aanpak en oplossing. Dat heeft met een aantal factoren te maken: bijvoorbeeld het type kantoor (internationaal, nationaal onafhankelijk, regionaal, boetiek), ontwikkelingsfase van het kantoor en de (gewenste) marktpositionering.

Vervolgens zien wij grofweg drie type trajecten die het begin van een antwoord kunnen geven op de strategische uitdagingen.

1.      Herijking van de algehele strategie en (gewenste) marktpositionering, zowel ten aanzien van cliënten, sectoren en praktijken als ook voor talent. Wat zijn objectief de mogelijke strategische (groei) scenario’s en hoe kan het gewenste scenario het beste gerealiseerd worden?

2.      De ontwikkeling van een ESG strategie. Internationale ontwikkelingen, Europese regelgeving, talent en cliënten zetten steeds meer kantoren ertoe aan om een ESG strategie te ontwikkelen. Of zoals Paul Polman zegt: “Vergeet zitzakken en sportschoolabonnementen. Werknemers willen sterke waarden en een positieve impact.”[1]

3.      Beoordeling en herijking van het governance model, waarbij veelal de focus ligt op de toe-en uittreding (succession planning) van partners, het winstverdelingsmodel en het onderliggende performance management systeem. Dit onderwerp is bij menig kantoor een hoofdpijndossier, maar DRB ziet dit onderwerp in toenemende mate op de agenda staan bij kantoren die plaats maken voor een nieuwe generatie partners.

Kantoren die deze zaken op orde hebben zijn – zo blijkt uit menig onderzoek – weerbaarbaarder (resilient) en wendbaarder (agile). Met het oog op een nu al bewogen jaar is dat geen overbodige luxe!

Namens het team van DRB,

Robert van Beemen

[1] https://www.change.inc/future-leadership/paul-polman-helft-werknemers-overweegt-ontslag-omdat-eigen-waarden-niet-matchen-met-die-van-hun-bedrijf-39862

Meer nieuws

17 mei 2024

Ted Broekhof over zijn overgang naar het bedrijfsleven
Lees meer over