Vacature

Contractmanager IO

Gesloten
Contractmanager IO – TU Delft

De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in energietransitie is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, engineering en design combineert. TU Delft staat voor onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en de digitale maatschappij aan te gaan. Generaties Delftse ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context.

Universiteitsdienst – Legal Services

De directie Legal Services draagt bij aan het borgen van de legal, risk & compliance accountability van TU Delft. Een belangrijke taak is het leveren van strategisch advies en operationele ondersteuning op juridisch en veiligheidsgebied aan het College van Bestuur, de faculteiten en de Universiteitsdienst. TU Delft bundelt binnen de directie Legal Services vijf onderdelen die samen zorgdragen voor een brede ondersteuning: Contractmanagement, Legal Affairs, Intellectueel Eigendom/Octrooien, Projectmanagement en Integrale Veiligheid.

Contractmanager wetenschappelijk onderzoek – faculteit IO

Het design van robotgedrag en human-robot interaction, een lichtgewicht, duurzaam en comfortabele nieuwe stoel voor in het vliegtuig of het vergroten van kennis over de adoptie en de perceptie van herbruikbare verpakkingssystemen. Dit is slechts een greep uit de activiteiten waar de IO-onderzoeker zich mee bezig houden. De faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) is een bruisend onderdeel van TU Delft waar ideeën tastbaar worden gemaakt en waar impactvol onderzoek vorm krijgt.

Wat ga je doen?

Als contractmanager binnen de faculteit ben je het eerste aanspreekpunt voor de onderzoeksleiders bij het juridisch verwerken van nieuwe contracten. Je bent verantwoordelijk voor overeenkomsten met de EU, de Nederlandse overheid, publieke organisaties, consortia en bedrijven. Je onderhandelt over de inhoud van verschillende contracten, om deze aan te passen aan de wensen en het beleid van TU Delft.

Is dit niet jouw vacature?

Swipe ook door onze andere vacatures