Vacature

Contractmanager I&IC

Gesloten

TU Delft

De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in energietransitie is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, engineering en design combineert. TU Delft staat voor onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en de digitale maatschappij aan te gaan. Generaties Delftse ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context.

Universiteitsdienst – Legal Services

De directie Legal Services draagt bij aan het borgen van de legal, risk & compliance accountability van TU Delft. Een belangrijke taak is het leveren van strategisch advies en operationele ondersteuning op juridisch en veiligheidsgebied aan het College van Bestuur, de faculteiten en de Universiteitsdienst. TU Delft bundelt binnen de directie Legal Services vier onderdelen die samen zorgdragen voor een brede ondersteuning: Contractmanagement, Legal Affairs, Intellectueel Eigendom/Octrooien en Integrale Veiligheid.

Contractmanager wetenschappelijk onderzoek – Innovation & Impact Centre
Het Innovation & Impact Centre (I&IC) zet zich in om de kennis en technologie die TU Delft ontwikkelt ten goede te laten komen aan de maatschappij. Het werk bij het I&IC is divers en varieert van advisering op het gebied van onderzoeksfinanciering tot het opzetten van grote publiek-private samenwerkingsverbanden. Je werkt mee bij het tot stand brengen van onderzoeksprojecten, zoals Nationale Groeifondsvoorstellen, vanuit een juridisch kader. Dit zijn projectvoorstellen waarmeeTU Delft samen met
(niet-)commerciële partners de maatschappij een stukje beter willen maken, zowel sociaal als economisch.

Wat ga je doen?
Je bent binnen het I&IC het eerste aanspreekpunt voor de business developers en programmamanagers. Daarbij werk je aan meerdere contracten tegelijk. Bij complexe projecten adviseer je tijdens de onderhandelingen en zie je erop toe dat overeenkomsten goed in elkaar steken. Daarbij liggen de aandachtspunten onder andere bij intellectueel eigendom, aansprakelijkheid, publicatie (een ware levensader voor wetenschappers) en de eventueel toepasselijke subsidievoorwaarden. Jouw werk is af als de overeenkomst getekend is. Jou ontgaat niets en je houdt de zaak juridisch en administratief op orde. Dat doe je in een leuk team waarin je veel zelfstandigheid en flexibiliteit krijgt, maar waar men elkaar ook altijd helpt. Prettig samenwerken vinden we erg belangrijk, net als een goede werk-privébalans.

Is dit niet jouw vacature?

Swipe ook door onze andere vacatures