Pels

Vacature

Bedrijfsjurist

Gesloten

Pels Rijcken behoort tot de top van advocatenkantoren in Nederland. Vanuit het kantoor in Den Haag zetten 350 professionals zich in voor optimale dienstverlening. Tot de partners behoort ook de landsadvocaat. Pels Rijcken biedt hoogwaardig juridisch maatwerk voor toonaangevende cliënten. Onder hen behoren van oudsher de Staat, provincies en gemeenten. Daarnaast rekent Pels Rijcken ook toezichthouders en grote (inter)nationale ondernemingen tot haar cliënten. De politiek-bestuurlijke antenne onderscheidt Pels Rijcken binnen de wereld van de advocatuur. Het bestuur zet volop in op het realiseren van de ambitie van het kantoor: elke dag op topniveau presteren en het belang van de cliënt centraal stellen. Onderscheidend is verder dat Pels Rijcken door haar nieuwe organisatiestructuur op het gebied van governance, risk en compliance ook op dit cruciale onderdeel de ambitie heeft om ‘best in class’ in de advocatuur te zijn. De functie van Bedrijfsjurist is nieuw binnen Pels Rijcken, uniek binnen de advocatuur en valt direct onder het bestuur.

Binnen een dynamische omgeving ben je het aanspreekpunt voor juridische vragen die spelen binnen de organisatie en schakel je op strategisch niveau met het bestuur. Je verleent proactief juridische ondersteuning aan nagenoeg alle geledingen binnen de organisatie waarbij je onder meer verantwoordelijk bent voor de vertaalslag van wet- en regelgeving op bedrijfsjuridisch terrein naar de dagelijkse praktijk. Pels Rijcken biedt een ervaren bedrijfsjurist een inhoudelijke, verantwoordelijke en betekenisvolle functie. Je maakt onderdeel uit van een ambitieuze organisatie waar samenwerking en kennisdeling centraal staat.

Is dit niet jouw vacature?

Swipe ook door onze andere vacatures