19 september 2023

De veranderende vraag naar vaardigheden vanuit advocatenkantoren en het bedrijfsleven

Niels Huijgen

Niels Huijgen, Consultant Search & Selectie bij DRB deelt inzichten.

In de snel veranderende wereld van recruitment en talentmanagement hebben competenties en specifieke vaardigheden voor de verschillende juridische functies zich voortdurend aangepast aan de behoeften van advocatenkantoren en het bedrijfsleven. In dit interview spreken we met Niels Huijgen, Consultant Search & Selectie bij DRB. Welke veranderingen ziet hij in de vereiste vaardigheden en hoe zijn deze van invloed op de legal professionals in het bedrijfsleven en de advocatuur?

We spreken Niels over hoe de veranderingen zich manifesteren vanuit het perspectief van opdrachtgevers en hoe dit de zoektocht naar de ideale kandidaat beïnvloedt. Hij richt de schijnwerpers op een opvallende trend: “Zelfstartendheid wordt steeds belangrijker in de zoektocht naar kandidaten. Bij zowel kantoren, middelgrote bedrijven en boutique-spelers is er vaak behoefte aan kandidaten die zelfstandig kunnen opereren. In plaats van strikte instructies te volgen, moeten kandidaten het vermogen hebben om eigen initiatief te tonen en proactief taken op te pakken. Dit komt voort uit de behoefte aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen in een snel veranderende zakelijke omgeving.”

Verschillen tussen kantoren

Niels benadrukt ook dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de verwachtingen van zelfstandigheid bij verschillende soorten kantoren. “Bij grote advocatenkantoren is er vaak meer ruimte voor begeleiding en minder nadruk op directe zelfstandigheid, vooral vanwege de omvang van de teams en de verscheidenheid aan projecten. In contrast hiermee worden kandidaten bij middelgrote kantoren vaak aangemoedigd om snel zelfstandig te opereren, wat hen waardevolle ervaring oplevert.”

Corporate legal departments vereisen pragmatisme

Een opvallende observatie van Niels is dat corporate legal departments vaak een specifieke set vaardigheden vereisen. “In deze omgevingen moet een jurist vaak met minimale ondersteuning een breed scala aan juridische kwesties aanpakken en oplossen. Dit vereist een pragmatische benadering, waarbij de focus ligt op het bieden van praktische oplossingen in plaats van uitgebreide theoretische adviezen. Juristen in corporate legal departments moeten fungeren als enablers die het bedrijf helpen bij het nemen van beslissingen binnen de juridische kaders.”

Sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen zijn cruciaal

Ook benadrukt Niels het belang van sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen, met name bij corporate legal departments. “Juristen hebben bij corporate organisaties te maken met een breed scala aan interne belanghebbenden. Ze moeten in staat zijn om effectief te communiceren met verschillende afdelingen en niveaus binnen de organisatie. Dit vereist een vermogen om te schakelen tussen verschillende gesprekspartners en om te gaan met diverse zakelijke uitdagingen.”

De verschuiving in vereiste vaardigheden

Welke mogelijke verschuiving in vereiste vaardigheden kunnen we nog verwachten in de loop der jaren? “Ik zie dat juridisch professionals steeds meer ondernemerschap moeten omarmen, met een focus op het proactief meedenken over de toekomst van de praktijk en het inspelen op veranderingen zoals de opkomst van AI.” Ook ziet Niels dat juridisch professionals in de loop der jaren niet alleen juridische taken hebben uitgevoerd, maar ze ook steeds vaker betrokken zijn bij strategische besluitvorming en projectmanagement binnen hun organisaties. Niels legt dit uit: “Deze bredere verantwoordelijkheden vereisen een meer holistische benadering en tonen aan hoe juridische professionals hun expertise kunnen uitbreiden om de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen.”

In deze steeds veranderende zakelijke omgeving evolueren de vereiste vaardigheden voortdurend, en het vermogen om zich aan te passen en nieuwe competenties te ontwikkelen wordt steeds belangrijker. Het vinden van de juiste balans tussen specialistische kennis en breed aanpasbare vaardigheden, is cruciaal in de moderne arbeidsmarkt.

Meer nieuws

17 mei 2024

Ted Broekhof over zijn overgang naar het bedrijfsleven
Lees meer over