30 november 2023

Trends in business support binnen de advocatuur volgens Arjen Breedveld en Naomi Linder

AB NL

In de wereld van de advocatuur wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de inzet van experts voor het vervullen van posities in bijvoorbeeld HR, Business Development, Legal Tech en, Risk & Compliance. In dit interview spreken we met Arjen Breedveld en Naomi Linder, binnen DRB verantwoordelijk voor Search & Selectie van Business Support en interim professionals voor de advocatuur. Zij delen met ons hun inzichten over de groeiende rol van deze zo genoemde staff management of business support professionals voor advocatenkantoren.

Wat zijn de belangrijkste trends als het gaat om business support rollen, vast en interim, binnen advocatenkantoren?

Arjen: ‘Terwijl bij advocatenkantoren de kernactiviteit uiteraard nog steeds juridisch is, gaat het steeds vaker over de toevoeging van expertise op het gebied van bijvoorbeeld ESG, Legal Tech, Artificial Intelligence (AI), Business Development, Talent Development en Risk & Compliance. Deze trend zagen wij al eerder bij de Angelsaksische en internationale kantoren. Alhoewel grotere Zuidaskantoren inmiddels afdelingen met bijvoorbeeld legal tech professionals hebben, vormt dit voor middelgrote of kleinere kantoren een belangrijke, zij het een uitdagende beslissing en investering.’

Naomi: ‘Wat we bij nichekantoren en middelgrote regionale kantoren vaak zien, is dat men ten onrechte denkt dat met het toevoegen van één persoon dan de stap naar bijvoorbeeld legal tech gemaakt is. Deze kantoren staan voor strategische keuzes, want het antwoord op de veranderende omgevingseisen en positionering op het gebied van bijvoorbeeld legal tech kan niet slechts door één persoon worden ingevuld. Het inschakelen van interim-professionals voor specifieke taken, zoals het onderzoeken en implementeren van een AI-systeem of het nut en noodzaak van ESG te onderzoeken, kan een oplossing bieden.’

Arjen: ‘Tevens zien wij dat advocatenkantoren voor het vervullen van deze key posities gelukkig meer openstaan voor professionals die geen ervaring hebben in de advocatuur. Deze ontwikkeling om expertise uit andere branches binnen te halen spreekt ons aan en is ook hard nodig, uiteraard ook vanwege de algehele schaarste aan talent.’

Waarom is een bredere expertise nodig?

Arjen: ‘Als je bepaalde slagen wilt maken en je hebt daar sterkere expertisegebieden in nodig dan wat je nu hebt, dan zul je die expertise ook uit andere sectoren moeten binnenhalen. We zeggen niet dat iedereen vervangen moet worden, integendeel, maar je moet als organisatie goed nadenken over waar je naartoe wilt gaan en welke mensen je daarvoor nodig hebt. Dat zien we gelukkig ook steeds meer gebeuren en dat is een gunstige ontwikkeling.’

Naomi: ‘Op bijvoorbeeld het gebied van HR of leiderschap is het interessant om een HR-specialist uit een heel andere sector met een heel andere visie op bijvoorbeeld leiderschap en op ontwikkeling binnen te halen. Hiermee profiteer en benut je de expertise van organisaties die verder zijn met deze ontwikkelingen. Een keerzijde is wel dat je draagvlak moet creëren om professionals met andere visie en inzichten van buiten de juridische wereld succesvol te laten zijn en dat een bestuur en/of partnergroep heel duidelijk de richting aangeeft en zegt: hier willen we naartoe, dit hebben we ervoor nodig en daar hoort dit type professional bij.’

Wat gaat het uiteindelijk opleveren?

Naomi: ‘Allereerst is het toevoegen van business support professionals of interim experts geen kostenpost, maar een noodzakelijke manier om als kantoor opgewassen te zijn tegen een veranderende omgeving. Het is noodzakelijk om slagen te maken op de onderwerpen die we net hebben benoemd, om succesvol te kunnen ondernemen en te kunnen overleven. En graag ook af van de houding dat je als advocaat alles zelf maar blijft doen omdat je denkt dat je het zelf beter kunt. Dit betekent dan automatisch dat je als advocaat heel veel tijd kwijt bent met zaken die niet tot je core business horen. Zet je daar experts neer, die ook nog eens beter hun vakgebied beheersen, dan ben je als advocaat veel effectiever en win je er hoe dan ook tijd mee.’

Conclusie?

Arjen: ‘Het is een combinatie tussen een soort noodzakelijke voorwaarde om succesvol te kunnen ondernemen, en het vraagt iets om over je eigen ik heen te kijken, naar de toekomst voor je organisatie en daar gedurfde beslissingen in te nemen die recht doen aan het voortbestaan van je organisatie. Maar ook: welke keuzes wil een partnergroep of een bestuur maken? Zijn ze daartoe bereid en durven ze ook die beslissing te nemen? Natuurlijk blijft juridische dienstverlening de kern, maar er is meer voor nodig om je bedrijf futureproof te maken. Daar wordt gelukkig hard aan gewerkt, al mag het wat mij betreft nóg gedurfder.’

Meer nieuws

04 juni 2024

Een overstap van advocaat naar bedrijfsjurist – Charlotte van Lingen
Lees meer over

31 mei 2024

De evolutie van business support rollen in de advocatuur
Lees meer over

23 mei 2024

De ESG backlash: wat betekent dit voor advocatenkantoren?
Lees meer over