30 januari 2024

Amerikaans onderzoek: ook relevant voor advocatenkantoren en bedrijfsjuridische afdelingen

RD BR NH

Waar organisaties in 2023 al te maken hadden met de nodige uitdagingen op de werkvloer, zoals inflatie (en de gevolgen daarvan op de budgetten) en discussies over return to office ­beleid, wordt 2024 – zoals we al eerder hebben gezien – niet minder uitdagend. Gartner research heeft 9 trends geïdentificeerd “that will shape work in 2024”. Hoewel dit onderzoek primair betrekking heeft op Amerikaanse organisaties, vallen er zeker ook voor advocatenkantoren in Nederland interessante lessen uit te trekken.

  1. De discussie over werken op afstand en het (minimale) aantal dagen op kantoor heeft plaatsgemaakt voor “impactful and creative benefits”. Een toenemend aantal bedrijven onderzoekt de mogelijkheden om bij te dragen aan bijvoorbeeld: betaalbaar wonen in de buurt van kantoor, de zorg voor kinderen en/of ouders, en programma’s gericht op financiële ondersteuning en educatie.
  2. De vierdaagse werkweek wordt niet alleen heel ‘gewoon’, maar gaat ook bijdragen bij het aantrekken en behouden van talent (een van de meest urgente en strategische uitdagingen voor veel kantoren), performance en well-being.
  3. AI komt uit vele onderzoeken en rapporten naar voren als een van de belangrijkste disruptive drivers, ook voor de juridische sector. Het Gartner research benoemt twee factoren waar organisaties in 2024 and beyond rekening mee moeten houden: (1) op korte en middellange termijn zal AI niet zo zeer veel banen vervangen, wel zullen organisaties moeten nadenken over andere taken, rollen en verantwoordelijkheden; en (2) in het verlengde daarvan zullen organisaties de verwachtingen en risico’s rondom AI goed moeten managen, waarbij de nadruk ligt op “quality control and good employee judgement”. Dat laatste is natuurlijk met name voor de juridische praktijk van groot belang.
  4. Ondanks heftige en toenemende (politieke) weerstand tegen DEI, is er – in ieder geval ook binnen de advocatuur – weinig twijfel meer over de noodzaak voor “diverse, equitable, and inclusive workforces”. In 2024 wordt DEI integraal onderdeel van de manier van werken, strategische doelstellingen, en de organisatie en cultuur. Het zal niet langer meer gaan over de “what”, maar “how”.
  5. In het licht van vele ontwikkelingen, worden traditionele carrièrepaden minder gebruikelijk. Sterker nog, het zou nog weleens een belemmering kunnen vormen voor (daar is ‘ie weer!) het aantrekken en behouden van talent. Het artikel beschrijft 3 manieren waarop organisaties hier mee kunnen omgaan: (1) maak het makkelijker voor talent om te blijven of terug te keren (denk hierbij aan het Up-or-Out beleid van veel advocatenkantoren); (2) ga uit van de expertise van je mensen, ongeacht het aantal jaren dienstverband; en (3) sommige organisaties werken met “internal rotation programs” (interessante gedachte).

Veel van de in het artikel genoemde ontwikkelingen zijn vaak onderwerp van gesprek met onze cliënten en relaties en zijn voor ons dan ook zeer herkenbaar. Wil je hier eens verder over spreken en over wat deze en vele andere ontwikkelingen voor jouw kantoor betekenen, neem dan contact met ons op.

Meer nieuws

17 mei 2024

Ted Broekhof over zijn overgang naar het bedrijfsleven
Lees meer over