21 juni 2024

Het belang van teamsessies voor juristenteams

In de wereld van juristen, waar de druk vaak hoog is en de tijd schaars, zijn effectieve teamsessies van onschatbare waarde. Barbara Röell en Caroline Gerding van DRB, die uitgebreide ervaring hebben met het begeleiden van juristenteams bij zowel advocatenkantoren als bedrijfsjuridische afdelingen, delen hun inzichten en ervaringen over het belang van deze sessies.

Barbara Röell benadrukt dat teamsessies een gestructureerde gelegenheid bieden om als team te communiceren en samen te werken. In hun praktijk zien ze vaak dat duidelijke communicatie essentieel is om misverstanden en inefficiënties te voorkomen. Tijdens een teamsessie kunnen teamleden vrijuit informatie delen en strategieën ontwikkelen, wat de samenwerking en het begrip binnen het team aanzienlijk verbetert.

Caroline Gerding voegt daaraan toe dat regelmatige teamsessies teamleden helpen om elkaar beter te leren kennen en een sterkere onderlinge band op te bouwen. Dit vergroot het vertrouwen en de samenwerking binnen het team. “Een hecht team kan beter omgaan met stress en uitdagingen,” zegt Gerding, “wat essentieel is in de vaak veeleisende juridische omgeving.”

Wat betreft efficiëntie en probleemoplossing merken Röell en Gerding op dat teamsessies een platform bieden om lopende zaken en obstakels te bespreken. Dit maakt het mogelijk om problemen snel te identificeren en aan te pakken, wat bijdraagt aan een soepelere workflow en hogere productiviteit. Door diverse perspectieven samen te brengen, ontstaan vaak innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken.

Een ander belangrijk punt dat Röell en Gerding signaleren, is het gebrek aan tijd voor reflectie in veel juristenteams. Ze zien vaak dat teams hard werken, maar weinig tijd inruimen voor reflectie en het bekijken van de unieke kwaliteiten van de teamleden. Teamsessies bieden de ruimte om stil te staan bij deze aspecten. Het is volgens hen belangrijk om niet alleen te focussen op de dagelijkse taken, maar ook te reflecteren op wat goed gaat, waar verbeteringen mogelijk zijn en hoe de unieke kwaliteiten van teamleden kunnen bijdragen aan het behalen van de teamdoelstellingen.

Barbara Röell en Caroline Gerding adviseren juristenteams om te investeren in regelmatige teamsessies. Ze bieden niet alleen praktische voordelen zoals verbeterde communicatie en efficiëntie, maar ook de mogelijkheid voor reflectie en persoonlijke groei. “Het is een investering in het succes van het team als geheel,” concluderen ze.

 

 

Meer nieuws

18 juli 2024

De belangrijke waarden en vaardigheden voor legal leaders van de toekomst – Nicolette Kalsbeek en Barbara Röell
Lees meer over

15 juli 2024

Van Juridische dienstverlening naar faciliteren van innovatie: dit is de nieuwe standaard – Sebastiaan ter Wee
Lees meer over

24 juni 2024

Van advocaat tot ondernemer – Muriël Hartjes-Govaert
Lees meer over