03 juli 2023

“ESG heeft enorme consequenties voor bedrijven”

‘ESG heeft enorme consequenties voor bedrijven’

ESG is blijvend, maar niet vrijblijvend. Dat heeft onder meer gevolgen voor de rol van general counsels binnen bedrijven. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van ESG? En wat betekent dit voor een general counsel?

Het is heel veel, heel complex, heel onzeker en vooral: heel belangrijk. ESG is here to stay. Dat was de strekking van het rondetafelgesprek dat DRB op 15 juni organiseerde voor general counsels (GC) en heads of legal. Robert van Beemen, partner bij DRB, vertelt over de keuze voor ESG als onderwerp van de ronde tafel. ‘Binnen de advocatuur speelt dit thema ook, kantoren worden er bijvoorbeeld via hun cliënten steeds meer mee geconfronteerd. Maar corporates hebben er al veel langer mee te maken. Daarom hebben we met de general counsels en heads of legal van dergelijke bedrijven ervaringen uitgewisseld.’

Double materiality

Het ging tijdens de sessie onder meer over de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van ESG. ‘Daar speelt nogal wat’, zegt Van Beemen. ‘Europese wetgeving verplicht bedrijven bijvoorbeeld te rapporteren over ESG-doelstellingen en -resultaten. Een specifieke groep bedrijven krijgt daarnaast te maken met de double materiality-verplichting. Die houdt in dat deze bedrijven moeten rapporteren over enerzijds de financiële impact van onder andere klimaatverandering en de afname van biodiversiteit op hun business. Anderzijds over de impact van hun business op die klimaatverandering en biodiversiteit.’

Prioriteit op de bestuursagenda

Wie denkt dat deze ESG-trends wel aan zijn voordeur voorbijgaan, of mee zullen vallen, heeft het volgens Van Beemen mis. ‘Anders dan bijvoorbeeld de privacywet hebben deze ESG-ontwikkelingen een fundamentele impact op het verdienmodel van bedrijven. Neem de Europese bossenwet, een onderdeel van de befaamde Green Deal. Die impliceert dat bedrijven niet langer producten en grondstoffen mogen invoeren waarvoor illegaal bos is gekapt. Dat heeft enorme consequenties voor bedrijven.’ En daarnaast: deze wetgeving is bepaald niet vrijblijvend. ‘Daarom is het van essentieel belang dat ESG prioriteit krijgt op elke bestuursagenda.’

Belangrijker rol GC

Bij dit prioriteren, maar in feite bij ESG over de volle breedte, kan de GC een cruciale rol spelen. ‘Het gaat immers over wetgeving, over compliance, over rapporteren, over overzicht houden. Zaken die passen bij de verantwoordelijkheid van een GC. Voor ESG kan hij of zij de spin in het web, de gatekeeper worden binnen organisaties, die snel over dit onderwerp kan schakelen met HR en communicatie.’ Volgens Van Beemen hadden GC’s al een belangrijke positie binnen bedrijven, door de complexe wordende wereld en toenemende wetgeving. Die wordt door ESG alleen nog maar belangrijker. ‘De letters ‘E’, ‘S’ en ‘G’ van ESG zijn elk eigenlijk al een academische studie op zichzelf. Dat vraagt om een coördinerende GC die een multidisciplinair team kan samenstellen met de verschillende expertises die nodig zijn om ESG goed binnen de organisatie te verankeren.’

Authenticiteit

Zelf gaven de GC’s tijdens de ronde tafel aan dat ‘authenticiteit’ de voornaamste competentie is die nodig is bij ESG. Van Beemen: ‘Ik zie deze competentie ook al veel terug bij de jongste generatie heads of legal en GC’s. Zij ademen ESG en zijn intrinsiek gemotiveerd om verantwoordelijkheid te nemen op dit gebied. Niet per se door zich aan de A12 vast te ketenen, maar bijvoorbeeld door de juiste expertises te activeren. Door het hele bedrijf te overtuigen van de noodzaak. Want dat is voor hen de kern. Het gaat niet meer om een vrijblijvende MVO-gedachte, niet meer om zomaar even wat goeds doen voor de wereld, maar om vanuit je rol als GC bij te dragen aan de aanpak van grote existentiële, internationale crises.’

Meer nieuws

04 juni 2024

Een overstap van advocaat naar bedrijfsjurist – Charlotte van Lingen
Lees meer over

31 mei 2024

De evolutie van business support rollen in de advocatuur
Lees meer over

23 mei 2024

De ESG backlash: wat betekent dit voor advocatenkantoren?
Lees meer over