04 oktober 2023

De visie van DRB: wanneer ben je een topjurist?

BR SB

De topjurist van 2023 is een heel andere dan die van jaren geleden. Inhoud alleen voldoet niet meer, zo stelt Barbara Röell, partner en coach van DRB. ‘Nu is ook onder meer jouw rol als leider van een team belangrijk.’

Bij een topjurist stond vroeger de inhoud van het vak centraal, zegt Barbara Röell van DRB. ‘Anders gezegd, je was een topjurist als je goed was in je vak. Als je cognitieve vaardigheden had, zoals analytisch denken en oplossingsgerichtheid.’

Adviseren, coachen, ondernemen
Die tijden liggen intussen achter ons, zo blijkt uit de vele gesprekken die DRB had met professionals in het juridische en HR-domein en bestuur. Röell: ‘Een jurist van nu heeft een proactievere rol, wordt geacht mee te denken en samen te werken met de business. Denk aan een onderwerp als ESG, dat door de hele organisatie heen loopt en veel verschillende skills vraagt. Hoe dan ook, de inhoud alleen is lang niet meer als enige belangrijk.’ De topjurist van vandaag de dag heeft dan ook andere competenties, waaronder adviesvaardigheden, coachende vaardigheden – zoals het motiveren van een team, het groepsgericht leidinggeven en het ontwikkelen van mensen – en businessvaardigheden zoals ondernemerschap. ‘Vroeger kon je Head of Legal of partner worden op basis van je inhoudelijke capaciteiten. Nu is ook onder meer jouw rol als leider van een team belangrijk. De jongere generatie wil dat ook graag, dat ze iemand hebben die ze kan coachen, persoonlijk en professioneel kan begeleiden en feedback kan geven.’

De Legal Leadership Scan
DRB heeft al die oude en nieuwe competenties van toptalenten opgenomen in vier verschillende categorieën: Expert Capabilities (de ‘inhoud’), Advisory Capabilities, Business Capabilities en Leadership Capabilities. Voor de Advisory Capabilities gaat het om de competenties oordeelsvorming, probleemanalyse en visie, voor de Business Capabilities om de competenties ondernemen, netwerken en impact. En voor de Leadership Capabilities om de competenties groepsgericht leidinggeven, coachen/mensen ontwikkelen, samenwerken en leervermogen.

Al deze competenties staan centraal in de Legal Leadership Scan van DRB, die bestaat uit een online vragenlijst en een gesprek. Röell: ‘De Legal Leadership Scan brengt individuen, teams en bedrijven verder in hun ontwikkeling. Ontwikkeling is niet iets statisch, het is een doorlopend proces, ontwikkelpaden zijn continu. De Legal Leadership Scan is zeker niet alleen een selectie-instrument waarmee je kunt bepalen wat de kwaliteiten zijn van iemand die je wilt aannemen. Waarmee je de vraag kunt beantwoorden of iemand op dit moment een topjurist ís. Maar het assessment is juist ook in te zetten bij bijvoorbeeld onboardingvraagstukken en verdere ontwikkeling. Op welke vlakken kan een jurist zich nog ontwikkelen?’

Toptalenten
In de visie van DRB maakt het volgens Röell niets uit of de topjurist in kwestie als advocaat werkt bij een groot nationaal of internationaal kantoor, of juist voor een boutiquekantoor, of als bedrijfsjurist werkzaam is in een corporate legal department. ‘De toptalenten, de echt goede mensen, hebben al deze competenties, ongeacht in welke juridische hoek ze werken. Dus ze moeten het hele palet hebben aan Expert Capabilities, Advisory Capabilities, Business Capabilities en Leadership Capabilities. Ze zijn dus net zo goed van toepassing op een bedrijfsjurist als op een topadvocaat.’

Meer nieuws

17 mei 2024

Ted Broekhof over zijn overgang naar het bedrijfsleven
Lees meer over