06 maart 2024

De inhouse en general counsel als baken van hoop in deze turbulente tijden

Binnen DRB zien we al langer een toename van enerzijds de vraag naar inhouse counsels en anderzijds een versterkte interesse vanuit de advocatuur voor een overstap naar de rol van inhouse counsel, de panels met general counsels op IBA congressen zijn zonder uitzondering het best bezocht en de rol van de general en inhouse counsel zijn voor (commerciële) organisaties in toenemende mate en in relatief korte tijd van grote strategische betekenis geworden.

Een recent rapport van de International Bar Association (IBA) bevestigt het beeld dat wij ook al geruime tijd zien; bijvoorbeeld de razendsnelle ontwikkelingen ten aanzien van AI en ESG; twee ontwikkelingen die zowel binnen onze landsgrenzen als daar buiten steevast genoemd worden als “pressing legal challenges” met grote en fundamentele gevolgen voor (i) de ontwikkeling van het recht; (ii) de legal profession zelf; en (iii) de samenleving als geheel.

Deze ontwikkelingen hangen – niet geheel onverwacht – vrijwel een-op-een samen met de risico-analyse van The Global Risks Report 2024 van het World Economic Forum, waarin ten aanzien van Technologie en ESG: (i) Misinformation and disinformation, (ii) Cyber insecurity, en (iii) Adverse outcomes of AI technologies, respectievelijk (iv) Extreme weather Events, (v) Societal polarization, (vi) Critical change to Earth systems, (vii) Biodiversity loss and ecosystem collapse en (viii) Natural resource shortages, als de grootste risico’s worden geïdentificeerd.

Ieder van deze risico’s heeft fundamentele gevolgen voor onder meer de toeleveringsketens, de organisatie en operatie, het verdienmodel en de rol van de organisatie in de samenleving – de “social and environmental license to operate”.

Het is dit extreem complexe speelveld – van toenemende internationale, Europese en nationale regelgeving, conflicterende belangen en verwachtingen van uiteenlopende stakeholders, tot veranderende geopolitieke- en economische realiteiten – waarin voor de general en inhouse counsel een sleutelrol is weggelegd. Waar corporate legal departments zich tot enkele jaren geleden nog met name bezighielden met day-to-day adviezen, cost control en efficiency, zie je nu vooral een verschuiving naar werkzaamheden en verantwoordelijkheden die zien op compliance, risk en litigation mitigation (e.g. climate en green wash litigation), en adviezen die rechtstreeks betrekking hebben op de (core) business van organisaties.

Deze ontwikkelingen vragen om een andere inrichting van corporate legal departments, met andere rollen, taken en verantwoordelijkheden, en daarmee ook andere expertises en achtergronden.

Of zoals Rob Chesnut onlangs treffend schreef: “Look to your left and right—if no one in the company is outlining a strategy for addressing geopolitical risks in 2024, the job is probably falling to you as the in-house legal leader”.

Succes!

Namens het team van DRB,

Robert van Beemen

 

Meer nieuws

18 juli 2024

De belangrijke waarden en vaardigheden voor legal leaders van de toekomst – Nicolette Kalsbeek en Barbara Röell
Lees meer over

15 juli 2024

Van Juridische dienstverlening naar faciliteren van innovatie: dit is de nieuwe standaard – Sebastiaan ter Wee
Lees meer over

24 juni 2024

Van advocaat tot ondernemer – Muriël Hartjes-Govaert
Lees meer over