12 mei 2023

Alternatieve carrièrepaden binnen een advocatenkantoor

Advocatenkantoren behouden juridisch talent door het creëren van nieuwe en interessante businesssupportrollen binnen het kantoor.

Elke dag hebben wij contact met juridische professionals bij verschillende typen werkgevers en in diverse stadia van hun carrière. Steeds vaker spreken wij advocaten, met name in de groep vierde- tot zesdejaars, die spelen met de gedachte om de toga aan de wilgen te hangen. Zij geven dan dikwijls aan op zoek te zijn naar een positie in het bedrijfsleven. Daar zijn vaak verschillende aanleidingen voor. Waar sommige advocaten de uitgesproken ambitie hebben om na de advocaat-stage binnen een x aantal jaar door te groeien naar een partnerrol, sluit dat bij andere advocaten niet altijd aan op hun interesses en langetermijnplanning. Soms willen zij zich breder ontwikkelen, of willen ze juist zich meer richten op de inhoud en minder op het commerciële vlak.

Wat blijkt is dat advocaten veelal niet op de hoogte zijn van het bestaan en ontstaan van andere (juridisch gerelateerde) functies bínnen de advocatuur.  Advocatenkantoren worden namelijk steeds creatiever om met de schaarste aan juridisch talent om te gaan en dat talent te behouden. Ook bestaat de noodzaak om een specifieke expertise (legal tech/pricing) toe te voegen aan de business support.

Er ontstaan de laatste tijd veel verschillende (nieuwe) businesssupportrollen binnen advocatenkantoren. Dit varieert van een steeds sterkere rol voor human resources, tot een kennis- en informatiemanagementrol (denk daarbij aan AI en legal tech), of een legal advisor die op inhoudelijk vlak de praktijkgroepen ondersteunt. Het is tegenwoordig bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat een advocaat arbeidsrecht de stap zet naar een HR-rol binnen een advocatenkantoor. Diegene kent het reilen en zeilen van de advocatuur, snapt de basis van HR en kan daarom redelijk gemakkelijk doorgroeien naar een dergelijke positie. En juist ‘het snappen van de advocatuur’ is een belangrijke vaardigheid om zo’n businesssupportfunctie goed te kunnen bekleden. Iemand kan nog zo’n expert zijn binnen een bepaald vakgebied, maar als je niet weet hoe de hazen lopen binnen de advocatuur, dan kan het soms lastig worden.

Mocht je dus een stap overwegen buiten de rol van advocaat, weet dan dat er nog andere opties zijn dan ‘het bedrijfsleven’. Wij bespreken ook graag de businesssupportrollen binnen de advocatuur met jou. Wil jij hier een keer over sparren? Neem dan contact met ons op!

Meer nieuws

17 mei 2024

Ted Broekhof over zijn overgang naar het bedrijfsleven
Lees meer over