Afdelingsmanager Zuiveren & Onderhoud

  • Succesvol ingevuld
  • Ridderkerk
  • Deze positie is vervuld

Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) dient het maatschappelijk belang en draagt zorg voor veilig wonen achter de dijken en duinen. Ook draagt WSHD bij aan voldoende, schoon en bruikbaar water voor alle gebruiksfuncties voor de Zuid-Hollandse eilanden. Een van de unieke assets van WSHD is Dokhaven, in hartje Rotterdam: de enige Nederlandse ondergrondse rioolwaterzuiveringsinrichting die elk uur meer dan 5500 m³ afvalwater van Rotterdamse bewoners en bedrijven zuivert. Het schone water wordt in de rivier geloosd, maar het overtollige slib wordt via een ondergrondse leiding rechtstreeks naar een andere asset van WSHD, het Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk, vervoerd.

WSHD zoekt een stevige, op samenwerking gerichte manager die met verbinding en daadkracht bijdraagt aan een wendbare organisatie. De afdeling Zuiveren & Onderhoud is verantwoordelijk voor het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater en het onderhouden van zuivering-technische installaties binnen het beheergebied van WSHD. Het betreft een eindverantwoordelijke functie in een sterk veranderingsgerichte omgeving. Je maakt deel uit van het managementteam van WSHD en bent medeverantwoordelijk voor de vorming van de (organisatie- en afdelingsbrede) visie, strategische beleidsvorming en organisatieontwikkeling. Als Afdelingsmanager Zuiveren & Onderhoud ben je verantwoordelijk voor de complexe opgaven binnen het programma waterketen en de betekenis daarvan voor de doorontwikkeling naar de afdeling.

Voor de volledige vacature, klik HIER.