Teamleider Assetmanagement

  • Succesvol ingevuld
  • Deze positie is vervuld

Website Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta heeft de ambitie om dé professionele waterautoriteit te zijn. Het waterschap draagt zorg voor voldoende schoon water en veilige dijken en wegen op de Zuid- Hollandse eilanden. De maatschappelijke rol van het waterschap begint steeds belangrijker te worden en het waterschap dient zich om deze reden verder te ontwikkelen om effectief op de maatschappelijke ontwikkelingen in te kunnen spelen. Door bewust te zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking en andere partnerships kijkt men verder dan alleen technische oplossingen. Het waterschap bouwt aan het professionaliseren van assetmanagement met als doel een zo goed mogelijke balans tussen kosten, opbrengsten en risico’s te bewerkstelligen.

 

Voor de afdeling Regie & Assetmanagement (RA) wordt gezocht naar een Teamleider voor het Expertise team. De afdeling RA is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die benodigd zijn om de assets van het waterschap in stand te houden. Zij houdt zich bezig met de vertaling van het beleid en ambities naar concrete opgaven voor (meerjaren-) onderhoudsplanningen, (vervangings-) investeringsprojecten en nieuwe doelstellingen. Momenteel ligt de nadruk op het ontwikkelen en implementeren van assetmanagement als nieuwe beheerstrategie binnen de gehele organisatie.

Waarom is dit interessant?

Deze management rol is bij uitstek interessant voor iemand die warm loopt voor een organisatie in verandering. Jij ziet het als een positieve uitdaging om het Waterschap een stap verder te brengen met de vormgeving van assetmanagement. Daarbij krijg je volop verantwoordelijkheid en vrijheid om mee te denken en mede richting te geven aan het assetmanagement binnen het Waterschap. Deze functie is daarnaast interessant voor professionals die graag werken bij een maatschappelijk betrokken organisatie met een goede work-life balance en doorgroeimogelijkheden.

Advertentie Teamleider Assetmanagement