• Succesvol ingevuld
  • Utrecht
  • Deze positie is vervuld

Website DVAN

Legal

DVAN is een onafhankelijk advocatenkantoor met ruim 30 professionals dat opereert vanuit vestigingen in Utrecht en Rotterdam. Het kantoor beschikt over een professionele staf die zorgt voor (interne) ondersteuning van de advocaten, met specialisten op Financiën, HR, Praktijkontwikkeling en ICT. DVAN maakt onderdeel uit (en is tevens oprichter) van ICLA (the International Commercial Law Alliance) om de internationaal georiënteerde klanten nog beter te kunnen bedienen.

De (civiele) procespraktijk is één van de pijlers van DVAN Advocaten. De advocaten adviseren het groot- en middenbedrijf en vertegenwoordigen hen bij diverse ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen. Dit kunnen geschillen zijn die voortkomen uit (mislukte) overnames, aandeelhoudersgeschillen (ook opvolgingsvraagstukken), met bestuurders, met (of ten behoeve van) financierende partijen en (internationale) handelsgeschillen. Procedures worden gevoerd bij civiele rechters (waaronder Ondernemingskamer), arbitragecolleges, mediators en toezichthoudende instellingen.

De zaken die DVAN krijgt zijn divers. Daarom kiest DVAN voor een multi-service benadering. De advocaten werken nauw samen met de specialisten op het onderwerp van het conflict. Cliënten van DVAN’s procespraktijk zijn afkomstig uit diverse sectoren, maar vanwege haar sectorfocus m.n. uit de sectoren Agri & Food, IT, Handel & Logistiek en Retail. Ook familiebedrijven spelen en belangrijke rol in de procespraktijk. Het betreft vaak typische kantoorklanten, maar vanwege de reputatie van DVAN’s procespraktijk ook cliënten, die voor de vertegenwoordiging in een specifiek conflict bij DVAN aankloppen. Door de specifieke kennis van de eerder genoemde sectoren hebben de advocaten bijzondere kennis van regelgeving, de juridische interpretatie en implicaties daarvan in die sectoren.

De vraag naar ondersteuning bij (dreigende) conflicten neemt toe waardoor er ruimte is voor een cliënt- en teamgerichte Partner M&A, werkzaam vanuit het kantoor in Utrecht, met de ambitie om zijn eigen praktijk verder uit te bouwen en bestaande contacten van kantoor aan te boren. Iemand die voor zijn cliënten gaat en pro actief adviseert en wijst op de consequenties. Daarnaast neemt hij verantwoordelijkheid voor de zaken die hij onder zijn hoede heeft.