Manager Projectbeheersing

  • Succesvol ingevuld
  • Deze positie is vervuld

Website Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Hollandse Delta heeft de ambitie om dé professionele waterautoriteit te zijn. Het waterschap draagt zorg voor voldoende schoon water en veilige dijken en wegen op de Zuid-Hollandse eilanden. De maatschappelijke rol van het waterschap begint steeds belangrijker te worden en het waterschap dient zich om deze reden verder te ontwikkelen om effectief op de maatschappelijke ontwikkelingen in te kunnen spelen. Door bewust te zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking en andere partnerships kijkt men verder dan alleen technische oplossingen. Door het denken buiten de bestaande kaders probeert het waterschap om in samenwerking met marktpartijen toekomstgerichte (technische) innovaties te realiseren. Het waterschap bouwt aan het professionaliseren van assetmanagement met als doel een zo goed mogelijke balans tussen kosten, opbrengsten en risico’s te bewerkstelligen.

Wat ga je doen?
De veranderende rol van het waterschap vertaalt zich in een toenemend belang van een goed functionerend en professioneel projectteam. Daartoe zoekt de afdeling Projecten en Uitvoering een veranderingsgerichte Manager Projectbeheersing met focus op proces- en kwaliteitsmanagement. De Manager Projectbeheersing is binnen de projecten primair verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren, aansturen en bewaken van consistente en volledige projectinformatie. Dit door gerichte sturing (vooruitkijken) en verantwoording (terugkijken). Je adviseert de Projectmanager en andere Integraal Project Management-rolhouders (IPM) over de opzet, kwaliteit en werking van hun managementsystemen en beheersingsdocumenten. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor het aansturen van de projectbeheersingsspecialisten. De Manager Projectbeheersing probeert nieuwe manieren te vinden om kosten te verminderen, processen te verbeteren en productiviteit te verhogen en zorgt voor een duidelijke coördinatie op het gebied van tijd, geld, kwaliteit, capaciteit, risico’s en schadeafhandeling. Hierdoor wordt een verbetering van de kwaliteit en nauwkeurige voorspelling van de haalbaarheid van de projecten gerealiseerd.

Als Manager Projectbeheersing beschik je over de nodige analytische vaardigheden om te bepalen hoe effectief het proces loopt en om die gebieden te identificeren waar het beter kan. Deze continue cyclus van procesverbeteringen moet uiteindelijk weer leiden tot reductie van kosten, meer verantwoording en betere prognoses.

Advertentie Manager Projectbeheersing