Senior Legal Counsel

Companyname withheld

Een financiële dienstverlener, die producten en diensten aanbiedt op het gebied van verzekeringen, pensioenen en bankactiviteiten, heeft een juridisch team van 14 juristen. Het team draagt bij aan de beheersing van de juridische risico’s binnen de financiële dienstverlener. Een team van 7 juristen richt zich op de complexe juridische vraagstukken en 7 juristen in het supportteam behandelen de dagelijkse juridische vraagstukken.

De juridische professionals die zich richten op de complexe juridische vraagstukken adviseren op het gebied van onder andere burgerlijk recht (aansprakelijkheidsrecht en verbintenissenrecht), verzekeringsrecht, pensioenrecht en (financieel)toezichtrecht (Wft/Solvency II). Het team geeft advies over de grotere juridische risico’s aan de directie, senior management en de afdelingen Compliance en Risk. De juridische professionals werken op hoog niveau binnen een dynamische omgeving waarin veel contact en overleg is met collega’s. De vraagstukken zijn complex en de verwachting zijn hoog. Uniek aan het team is dat zij qua inhoudelijke en wetenschappelijke kwaliteit niet onderdoen voor de advocaten van een vooraanstaand advocatenkantoor.

Het juridische team is op zoek naar een energieke en daadkrachtige Senior Legal Counsel met voldoende juridische diepgang die zich herkent in onderstaand profiel.

Profiel

  • Je hebt minimaal 6 jaar ervaring opgedaan, bij voorkeur deels in de advocatuur in een litigation-praktijk;
  • Ervaring met juridische procedures bij een civiele rechter of Kifid en kennis van civiel recht en procesrecht is een pré;
  • Kennis van het pensioenrecht en/of verzekeringsrecht is eveneens een pré, maar het is niet bezwaarlijk als deze kennis nog niet aanwezig is maar moet worden opgedaan;
  • Je bent bedreven in het schrijven van krachtige en gestructureerde (proces)stukken en je kan jouw ingenomen standpunten overtuigend mondeling toelichten. Je bent in staat om onafhankelijk juridisch advies te geven en als volwaardig gesprekspartner te fungeren op diverse managementniveaus;
  • Mede gezien de advisering aan het senior management en directie is een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en organisatiesensitiviteit van belang;
  • Zelfstartend vermogen, een ‘can do’ mentaliteit en passie voor de inhoud zijn eigenschappen waarin jij je herkent;
  • Jouw communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels, zijn goed ontwikkeld.

Neem contact op met:

Stephan Bamborough

06 11 20 61 64 / bamborough@drbgroep.nl

Toon van de Wetering

06 13 03 56 32 / vandewetering@drbgroep.nl

Erin Wolken

06 83 54 91 90 / wolken@drbgroep.nl