Thuiswerken. Inmiddels hebben wij – en anderen – al meerdere blogs en artikelen eraan gewijd. Eigenlijk is dat ook helemaal niet zo gek; het blijft relevant. We zijn er na zo’n anderhalf jaar wel aardig gewend aan geraakt, zou je zeggen. Na een korte terugkomst naar kantoor werden onlangs, met de komst van de ‘vierde golf’, veel versoepelingen ook weer teruggedraaid. Veel grotere kantoren ontvangen daarom momenteel ook geen externen meer op kantoor. Kantoren volgen daarmee de richtlijnen van de overheid. Voor sommigen voelt dat als ‘terug bij af’.

Dagelijks spreken wij veel advocaten, waarbij het thuiswerken vrijwel altijd ter sprake komt. Grofweg zien we aan de ene kant de – veelal jongere – advocaten die er plat gezegd ‘wel klaar mee zijn’, terwijl de meer gevorderde advocaten  juist de charme en het praktische nut ervan in zijn gaan zien.

Hoe advocaten ermee omgaan is aan de ene kant natuurlijk interessant, maar wat zijn de advocatenkantoren van plan als de rook van de pandemie is opgetrokken? DRB deed navraag bij verschillende kantoren, van de Zuidas tot in de regio.

In veel gevallen is er vooral een voorlopig thuiswerkbeleid gevormd, dat nog moet worden geformaliseerd. In grote lijnen zijn er al wel wat conclusies te trekken.

  1. Verschillen tussen grote en kleinere kantoren

Zodra de eerste coronamaatregelen werden aangekondigd, gingen veel advocaten vanuit huis werken. Bij veel grote kantoren is dit nog steeds het geval, hoewel er in de tussentijd groen licht is gegeven voor werken op kantoor (mits op anderhalve meter afstand). Advocaten bij de verschillende Zuidaskantoren verwachten dat flexibiliteit de kern zal vormen van het toekomstbeleid rondom thuiswerken. Zo blijft het mogelijk om een deel van de week thuis te werken; bij een vijfdaagse werkweek moet er minimaal twee tot drie dagen vanuit kantoor worden gewerkt. Voor veel middelgrote kantoren geldt hetzelfde.

Advocaten bij verschillende kleinere kantoren hebben daarentegen in de afgelopen anderhalf jaar minder vaak vanuit huis gewerkt . Vaak komt dat doordat er bij kleinere kantoren meer mogelijkheden zijn om anderhalve meter afstand te houden, bijvoorbeeld door de afwezigheid van een lift of meerdere bedrijven of huurders in eenzelfde gebouw. Door de pandemie zijn echter ook bij de kleinere kantoren de mogelijkheden om thuis te werken uitgebreid, en is men er meer voor open gaan staan.

  1. Ander beleid voor starters

Velen zijn het met elkaar eens dat het met name voor beginnende advocaten leerzamer is om vier of vijf dagen vanuit kantoor te werken. Op die wijze kunnen zij de benodigde vlieguren maken, binding met het kantoor en de collega’s creëren en de manier van werken goed leren kennen. Uiteindelijk leer je het meest van de mensen om je heen.

  1. Het blijft maatwerk

Eerder kwam het woord ‘flexibiliteit’ al voorbij. Flexibiliteit werkt in de praktijk twee kanten op. In het verlengde daarvan komt een groot deel van het thuiswerkbeleid neer op maatwerk. Er zal een aantal basisregels zijn, waarbinnen onderling kan worden afgestemd wie wanneer en waar op kantoor werkzaam is . Voor de een is het prettig om vaker thuis te werken om bijvoorbeeld de kinderen naar school te kunnen brengen of halen, terwijl de ander in een klein appartement met twee huisgenoten woont, en daarom het liefst fulltime vanuit kantoor werkt. Veel kantoren hebben hier meer begrip voor gekregen. Dat is hoogst waarschijnlijk ook terug te zien in het thuiswerkbeleid.

Omdat nog niet zeker is hoe de plannen gaan uitpakken, werken sommige kantoren met een proefperiode. Op die manier kunnen de kantoren ervaren hoe het (voorlopige) beleid in de praktijk werkt, en de best practices meenemen naar het definitieve beleid. Maatwerk en flexibiliteit zullen samen de rode draad vormen, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften en belangen van kantoor en individu.

Leave a Reply