Ons wordt regelmatig de vraag gesteld – online intervisie, werkt dat? Ons antwoord daarop is kort en goed – JA, dat WERKT! Dit was voor ons een mooie verrassing. Je zit immers niet bij elkaar in een ruimte waarbij je niet alleen hoort wat de ander zegt maar ook meteen zijn lichaamstaal ziet wanneer hij iets zegt. En toch – ook achter je scherm kan je meeleven en meedenken met het dilemma waar je collega-advocaat tegenaan loopt. En blijk je uitstekend met elkaar te kunnen overleggen, van elkaar te kunnen leren en elkaar advies te kunnen geven.
En dat alles onder de deskundige begeleiding van een gespreksleider. Die alles in goede banen leidt en ervoor zorgt dat je in vertrouwen de problemen waar je tegenaan loopt kan bespreken.

Barbara Röell en Caroline Gerding zijn door de NovA erkende gesprekleiders advocatuur. Zij organiseren online intervisiebijeenkomsten zodat je de door de NOvA verplichte punten voor intervisie kunt behalen èn vooral nieuwe inzichten op kunt doen die ten goede komen aan je praktijk en je persoonlijke ontwikkeling.
Voor data en tijden: DRB Groeimeesters Events – DRB Groep

Leave a Reply