In een tijd waarin je elkaar beperkt of helemaal niet kunt opzoeken, het reizen je vrijwel onmogelijk wordt gemaakt en economische onzekerheid op de loer ligt kan het spannend zijn om na te denken over een overstap. Toch hoeven alle beperkingen in coronatijd geen belemmeringen te zijn. Een advocaat medewerker (30 jr.), die woont en werkt op Curaçao, is onlangs door Dicke Röell Breedveld benaderd voor een positie bij Stibbe. De procedure is volledig virtueel verlopen en heeft uiteindelijk geleid tot de ondertekening van een arbeidsovereenkomst.

Je hebt recent een arbeidsovereenkomst getekend. Waarom stond je open voor een nieuwe uitdaging en waarom juist in deze turbulente tijd?

Allereerst miste ik de uitdaging in mijn huidige baan. Daar komt bij dat er een toename van complexe herstructureringen en faillissementen – mijn voornaamste werkgebied – wordt verwacht, en dat er dus komende tijd waarschijnlijk veel interessant werk in Nederland zal zijn. Fijne bijkomstigheid is natuurlijk dat Nederland een stabiel land is met goede (medische en sociale) voorzieningen en dat er geen oceaan tussen jou en je vrienden en familie ligt; juist in deze ongekende tijden zijn dat belangrijke zaken.”

Alle gesprekken die je voerde zijn per videoverbinding gegaan, hoe is dat bevallen?

Op zich is het online doorlopen van de sollicitatieprocedure goed bevallen, al had het wel mijn voorkeur gehad om in ieder geval een van de gesprekken in persoon te voeren. Nu dat door de coronamaatregelen helaas niet mogelijk was, waren gesprekken via videoverbinding een uitstekend alternatief. Voor een eerste selectie is een videogesprek misschien wel een aanrader en zelfs een verbetering ten opzichte van een regulier eerste-ronde-gesprek; zowel voor de potentiële werkgever als de kandidaat heeft een videogesprek voordelen. Denk aan tijdsbesparing (geen reistijd en over het algemeen kortere gesprekken), minder stress (je voert het gesprek in een bekende omgeving) maar ook discretie: de kandidaat hoeft niet te wachten in de lobby van een advocatenkantoor waar hij of zij herkend kan worden. Ondanks de videoverbinding heb ik naar mijn idee een goed beeld gekregen van de gesprekspartners en het kantoor. Wel is het prettig als alle gesprekspartners achter een eigen camera en microfoon zitten zodat iedereen goed zichtbaar en verstaanbaar is; onder die omstandigheden is ook via de videoverbinding prima de connectie te maken.”

Je hebt al een keer een overstap gemaakt, in hoeverre verschilt deze overstap ten opzichte van jouw vorige?

“Bij mijn vorige overstap is de sollicitatieprocedure ook deels virtueel doorlopen, nu het een positie in het buitenland betrof. Desondanks was het verschil groot: niet alleen hebben dit keer alle gesprekken via de videoverbinding plaatsgevonden, maar ook het proces was een stuk uitgebreider (assessment, persoonlijkheidstest). Wat mij opviel is dat er in de gesprekken veel diepgang werd gezocht en er grondig werd doorgevraagd, vooral op de inhoud. Het is mij wel gebleken dat het ook virtueel mogelijk is om kandidaten uitgebreid te toetsen.

In hoeverre speelt de coronacrisis mee voor het uiteindelijk maken van een beslissing?

De coronacrisis heeft zeker invloed gehad op mijn beslissing. Werkinhoudelijk brengt de crisis interessante uitdagingen met zich, maar in privé is het verstandig om rekening te houden met de potentiële gevolgen. Zo is (financiële) zekerheid ineens een stuk belangrijker; een vast contract bij een goede werkgever is in deze tijd een groot goed.

Wat zou je anderen adviseren die in eenzelfde proces zitten of met de gedachte spelen om over te stappen?

Zorg dat je op zoveel mogelijk manieren informatie verkrijgt over het kantoor en de positie die je gaat vervullen. Omdat je op afstand minder de sfeer kunt proeven, is het aan te raden om op andere manieren een beeld te vormen. Bespreek de positie bijvoorbeeld met (oud-)kantoorgenoten en vergaar indrukken van het kantoor. Daarnaast kun je je in de voorbereiding laten bijstaan door een bureau. Zij kunnen je begeleiden en als een prettige en professionele sparringpartner dienen, wat erg nuttig kan zijn. Ten slotte is het van belang dat je goed voorbereid bent: test je verbinding van tevoren en ga na hoe het beeld wordt weergegeven in het conference-systeem, dit kan namelijk per systeem verschillen. Pas op basis daarvan eventueel je belichting, camerahoek of kleding aan. Juist bij videogesprekken is het voorkomen extra belangrijk; het camerabeeld is de enige indruk die je kunt achterlaten.”

Leave a Reply