De O-shaped lawyer vormt de nieuwe norm binnen de wereld van advocatuur, waarbij de O staat voor termen als Original, Open, Opportunist en Optimist. Deze O-shaped allrounder is niet alleen tot in detail op de hoogte van de juridische ins en outs, maar ook in staat om op authentieke wijze, communicatief en empathisch met de betrokken cliënt om te gaan. En daarnaast is deze advocaat ook in staat om op authentieke wijze met een open blik én frisse en creatieve ideeën met de business van de specifieke cliënt mee te denken, zonder daarbij de risico’s uit het oog te verliezen. In een eerder blog waarin founder en partner Robert Dicke zijn visie deelt, hebben we al uitgebreid stilgestaan bij deze O-shaped alleskunner op juridisch vlak.

Van technisch vakspecialist naar breed georiënteerd legal professional

‘Er is een duidelijke verandering gaande onder advocaten waarbij deze technische legal vakspecialisten zich ontwikkelen tot breed georiënteerd professionals die op een andere manier in de spreekwoordelijke wedstrijd staan. En dat betekent wat voor de partners van nu’, zegt Stephan Bamborough, Legal headhunter en executive search consultant binnen Dicke Röell Breedveld. ‘Want als het goed is zullen ook deze partners zich uitgedaagd voelen om met de geconstateerde ontwikkeling mee te gaan. En dan enerzijds vanuit hun eigen persoonlijk functioneren bezien en anderzijds kijkend naar de ontwikkeling van de professionals binnen hun team. Maar hoe pak je dat dan aan? Want de formatie van vakspecialist naar communicatief en creatief sterke authentieke persoonlijkheid kan voor sommigen nogal een ommezwaai zijn.’

De O-shaped lawyer

‘Om die ontwikkeling voor jezelf als partner of juist voor je team in goede banen te leiden is het belangrijk dat je 3 beproefde stappen volgt. Ten eerste is het belangrijk om HR vanaf het begin bij de ontwikkeling van de advocaten in het team te betrekken. Zij hebben immers vaker met ontwikkeltrajecten te maken en kunnen je op de juiste manier ondersteunen. Ten tweede is het wenselijk om je op te laten leiden tot O-shaped lawyer. Dit soort opleidingen gaan nadrukkelijk niet om vakinhoudelijke kennis, maar veel meer om persoonlijke ontwikkeling, ook op het gebied van eigen leiderschap’, aldus Stephan. ‘Ten derde is een assessment, zoals bijvoorbeeld ons Legal Business Partner Assessment bijzonder geschikt om de juiste competenties verder te ontwikkelen. Het gaat om het combineren van al deze stappen, die ervoor zorgen dat je daadwerkelijk als een O-shaped lawyer kunt acteren.’

Neem contact op

We nodigen partners van harte uit om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. De O-shaped lawyer is niet iets van de toekomst. Het is iets van nú. En dat vraagt om actie. ‘Ik durf dit thema actueel én urgent te noemen’, besluit Stephan. ‘We kijken uit naar je bericht.