Geen categorie

Wendbare medewerkers absolute must voor de watersector

By 24 oktober 2019 No Comments

‘Het klimaat verandert, dat is niets nieuws. Maar dat deze ontwikkelingen organisaties binnen de watersector en hun medewerkers dwingen om continu te innoveren is een gegeven waar wellicht minder bij stilgestaan wordt. Denk dan onder meer aan thema’s als global warming, waardoor er bijvoorbeeld droogte ontstaat tijdens warme zomers, of juist ontzettende plensbuien die zorgen voor overstromingen’, vertelt Naomi Linder, Consultant Search & Selectie en Assessments. Samen met Arjen Breedveld (collega en partner van Dicke Röell Breedveld) richt zij zich binnen het kantoor onder meer op de weerbaarheid en employability van professionals in de watersector en op het zoeken van veranderingsgerichte professionals voor deze sector. In het selectieproces wordt dan uiteraard ook gekeken naar deze thema’s. ‘Daarnaast zijn het de technologische innovaties, waaronder verregaande digitalisering en automatisering, die waterorganisaties tot innovatie aanzetten. Het gevolg op medewerkersvlak laat zich raden: een continu bewegende en ontwikkelende sector vraagt immers dat ook medewerkers blijven bewegen en zich aan kunnen passen. Medewerkers die wendbaar zijn kunnen namelijk gemakkelijker meegaan in nieuwe omstandigheden.’

Relevant onderzoek

‘Om te onderzoeken of iemand in zo’n omgeving past, maken we binnen ons kantoor gebruik van een wendbaarheidsscan. Deze scan bekijkt de manier waarop iemand om kan gaan met veranderende situaties en eisen in het werk. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het opzoeken en onderzoeken van nieuwe situaties, interesse hebben om de dialoog op te zoeken, steeds eager zijn om het beste resultaat te bereiken in nieuwe situaties en, tot slot, om het kritisch kijken en reflecteren op eigen prestaties, sterktes en zwaktes’, vervolgt Naomi.

De 5 dimensies

We onderscheiden hierbij vijf verschillende agility-dimensies:

Vernieuwen: op een onderzoekende en out of the box manier denken en omgaan met complexiteit en onduidelijkheid;

Veranderen: nieuwe dingen ondernemen, onbekende situaties aangaan;

Verbinden: interesse tonen in wat andere personen ergens van vinden, ideeën en meningen uitwisselen;

Realiseren: in onbekende of onverwachte situaties steeds de beste manier zoeken om een resultaat te bereiken;

Reflecteren: kritisch kijken naar eigen prestaties, sterktes en zwaktes en je inspannen om steeds verder te verbeteren en nieuwe zaken te leren.

Maximale aanpassing

‘Hoe beter de verschillende agility-dimensies passen, kijkend naar iemands persoonlijkheid en drijfveren, hoe gemakkelijker iemand dit agile gedrag kan laten zien binnen zijn verantwoordelijkheden. En hoe gemakkelijker iemand zich dus weer kan aanpassen aan veranderende situaties en eisen in het werk. Hierbij gaat het om het open en onderzoekend in durven en kunnen gaan van nieuwe situaties, de mate waarin iemand in staat is om snel nieuw gedrag te ontwikkelen om effectief te presteren én voortdurend te leren van nieuwe ervaringen’, aldus Naomi.

Neem contact op

Neem voor meer informatie, een vrijblijvend gesprek of passend advies contact met ons op.