Geen categorie

Tips en tricks voor de partner om advocaten te behouden

By 14 oktober 2019 No Comments

De rol van partner verandert meer en meer naar die van manager. Zeker in deze tijd waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat jonge professionals het partnership ambiëren of een lange loopbaan binnen eenzelfde kantoor nastreven. In een eerder blog schreven we al over het belang om niet alleen te focussen op de inhoudelijke ontwikkeling, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling van jonge advocaten. We spraken toen ook over de veranderende rol van de partner, en wijdden uit over voorsorteren op verandering, het belang van in gesprek blijven en de rol van partner die zich naar sparringspartner voor zijn team ontwikkelt.

Veranderde drijfveren

Kijkend naar de drijfveren van de jonge advocaten anno nu, is het goed om je te realiseren dat de huidige generatie substantieel anders kijkt naar het worden van partner. Dat wordt immers niet meer als heilige graal beschouwd. Besef daarnaast ook dat het niet zal lukken om álle medewerkers te behouden. Er wordt nu eenmaal meer van baan gewisseld en dat is een feit waarop je hoe dan ook zult moeten anticiperen. Denk daarom structureel en strategisch na over je teamsamenstelling en praat daar ook open over met je medewerkers. Want, naast alle geluiden over de zogenaamd leeglopende Zuidas, zijn er ook nog steeds genoeg gedreven kandidaten die wél willen gaan voor het partnerschap.

Maak ruimte: in tijd én in aandacht

We beluisteren in de markt ook dat er relatief veel mensen zijn die de advocatuur, wegens verschillende omstandigheden, hebben verlaten en nu, jaren later, toch weer terugkeren. Als zo iemand, die de overstap vanuit het bedrijfsleven wil maken, zich aandient, is je organisatie daar dan klaar voor? Bijvoorbeeld als de man of vrouw in kwestie het partnerschap niet (meer) nastreeft? Wanneer je constructief met elkaar kunt spreken over de verschillen tussen werken voor een kantoor en werken als bedrijfsjurist, en je durft met elkaar de voor- en nadelen te benoemen, dan ontstaat er ruimte. Ruimte voor anticipatie, ruimte voor acceptatie en ruimte voor de wensen van deze generatie. Op deze manier samenwerken vergt wel motivatie van partners om écht tijd en energie vrij te maken hiervoor.

Neem contact op

Binnen ons kantoor weten we als geen ander wat de huidige en de meer ervaren generatie drijft. We nodigen je daarom van harte uit om contact met ons op te nemen voor coaching en begeleiding, tips en tricks om het gesprek aan te gaan en meer.