Legal Advice

Old Boys Network….. Zo vul je een bestuurlijke functie wel blijvend succesvol in.

By 28 januari 2019 No Comments

‘Het blijft een interessant gegeven: voor het aantrekken van nieuwe, externe collega’s wordt door bedrijven vaak álles uit de kast getrokken, terwijl voor het invullen van bestuurlijke functies zomaar iemand uit het interne netwerk gehaald wordt. Zónder diepgaand te onderzoeken of de persoon wel geschikt is voor de, soms zware taak, die hij of zij aangaat.’ Aan het woord is Barbara Röell, Executive Search & Leadership Coach bij Dicke Röell Breedveld. Met ruim 18 jaar expertise in de branche van search en selectie, assessments en loopbaancoaching, weten ze precies wat er speelt in de markt. ‘Gelukkig zien we een nieuwe ontwikkeling onder werkgevers ontstaan. Een ontwikkeling die bedrijven én hen die voor een stevige bestuurlijke rol kiezen, direct verder helpt om hun taak succesvol te dragen’, aldus Barbara.

Belangrijke keuze

‘Het is immers niet zomaar wat, om naast je veeleisende baan die het gros van je wekelijkse uren opslokt, te kiezen voor een positie in een bestuur, raad van commissarissen, raad van toezicht of ondernemingsraad. En dan is het voor beide partijen goed om bewust stil te staan bij de benodigde competenties, de verwachte ontwikkelingen en de tijd die het concreet kost om de gevraagde kwaliteit te leveren. We merken dat organisaties, en dat loopt van advocatenkantoren tot ziekenhuizen, zich in toenemende mate het belang van gedegen selectie onderzoek realiseren, en aldus expertise op dit gebied inzetten’, vervolgt Barbara. ‘En dat is verstandig, omdat het voor alle betrokkenen helder maakt of de samenwerking, die van beide kanten – zeker in de opstartfase- energie vraagt, een lang leven beschoren is.’

Interne politiek

‘Je ziet het ook nogal eens bij familiebedrijven terugkomen: de meest logische persoon wordt van nature naar voren geschoven voor een bepaalde functie binnen de organisatie. Maar al te vaak is deze persoon niet per definitie de meest geschikte man of vrouw voor de klus. Benoeming leidt dan gemakkelijk tot frustratie van collega’s binnen het bedrijf. Een goede selectieadviseur is in al deze gevallen feitelijk onmisbaar. Een onafhankelijke en ervaren blik houdt interne politiek en old boys network issues buiten de deur. Duidelijke processen, heldere assessments, open gesprekken en met elkaar durven bepalen wat het beste voor alle partijen is, werkt vele malen beter dan voor een ondoordachte logische termijn oplossing te kiezen. Dan kost het immers dubbel energie, want de bestuurlijke plek zal, net als dat bij een vacature het geval is, uiteindelijk tóch weer opnieuw ingevuld moeten worden. Dan maar beter van meet af aan alles in goede banen leiden’, besluit Barbara. ‘Dat zet je de juiste mensen direct op een passende plek en kun je succesvol en plezier met elkaar aan de slag.’

Wil je ook gebruikmaken van één van onze selectieadviseurs? Of zomaar even sparren over dit onderwerp. Neem vrijblijvend contact met ons op.