Een goede manager geeft zijn professionals gespreksruimte om met elkaar te reflecteren. Zonder schroom gaat hij vanuit zijn rol als leidinggevende het gesprek aan. Uit de praktijk blijkt dat de gemiddelde manager het vertrek van een goede professional kan voorkomen indien er eerder ruimte wordt geboden om vanuit een helicopterview naar de ontwikkeling van zijn of haar loopbaan te kijken. Een gemiste kans dus voor hén die onvoldoende in gesprek zijn met hun teamleden waardoor ze niet weten wat er zich afspeelt in de carrièreplanning van die betreffende medewerker. De kans om tijdig in te spelen op de behoefte van de betreffende professional om te veranderen blijft daardoor achterwege…

Praten mét, niet denken vóór

We merken nogal eens dat er door de leidinggevende lang niet altijd op een proactieve manier inhoudelijk wordt gesproken over hoe iemand denk over zijn carrièrepad. Vaak denkt men ‘het is al zo druk, laat die collega maar gewoon zijn of haar werk doen’. Het gevolg is niet zelden dat professionals op zoek gaan naar een andere baan terwijl kansen ook binnen de huidige werkomgeving geboden hadden kunnen worden.

Praten vanuit intrinsieke kracht

Wanneer een leidinggevende niet vanuit angst voor verandering, maar juist vanuit kracht met een collega in gesprek gaat dan ontstaat er ruimte. Ruimte om met elkaar te ontdekken hoe geïnspireerd iemand zich nu écht nog voelt. Maar ook ruimte om te praten over de balans tussen werk en privé of de wens om nieuwe, meer uitdagende stappen te gaan zetten. Wij merken dat managers het gesprek niet aangaan omdat ze geen druk willen leggen bij hun mensen die vaak toch al zo’n volle (werk)week hebben. En dat blijkt vaak een behoorlijke tegenstrijdigheid omdat de professional in deze zelf wél volop bezig is met carrièreplanning en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. En dus ook best behoefte heeft aan een uitnodiging voor een gesprek.

Ons advies?

Ga op een open, ontspannen manier het gesprek aan met je teamleden en ontdek wat er leeft. Dénk niet voor je teamleden, maar práát met ze. Je zult ontdekken dat de helicopterview die je ze biedt niet uitmondt in het vertrekken van je beste mensen, maar juist in het bestendigen van de opgebouwde relatie.