Legal Advice

Gelukkige medewerkers presteren beter. Veel beter!

Natuurlijk weten wij allemaal dat mensen die goed in hun vel zitten uiteindelijk structureel beter presteren. Ze zijn waardevoller voor je team, melden zich minder ziek, zijn meer sociaal betrokken en behalen over de gehele linie betere resultaten. In dit blog lees je over het belang van de verschillende levensfasen die jouw medewerkers in het algemeen doorlopen. Belangrijke materie? Zeker. Als je tenminste wilt bouwen op een gedegen team waarin iedereen in zijn of haar kracht staat. Ondanks of misschien juist wel dankzij de levensfase waarin die persoon zich op dat moment bevindt.

Na 3 jaar…

De betreffende medewerker bekommert zich voornamelijk om zijn eigen positionering en vergelijkt zichzelf vooral met collega’s: in zijn beleving immers de directe concurrent. Wat is mijn positie op de arbeidsmarkt? Is het gras elders dan toch groener? Welke promotie- en doorgroeimogelijkheden heb ik? Verdien ik eigenlijk wel genoeg? Maar ook vragen rondom persoonlijke ontwikkeling spelen een rol. Het is ronduit slim om het gesprek aan te gaan over deze vragen en onzekerheden.

Na 6 jaar…

De spitsuurfase pur sang! De vele eisen die de medewerker vanuit zijn carrière ervaart en de privé-situatie die is veranderd, maken het soms moeilijk om de bekende balans tussen werk en privé te behouden. Daarnaast worden medewerkers zich steeds meer bewust van de mate waarin hen zelfstandigheid gegeven wordt. Een vraag die daarin een rol speelt is: heb ik genoeg regelruimte om mijn eigen ding te kunnen doen? En binnen dat kader zoekt men behoorlijk naar eigen, persoonlijke ruimte. Pas ik hier wel? Wat is de cultuur en wat betekent dat voor mij? Wat zijn de normen en waarden binnen het kantoor? Hoe ervaar ik eigenlijk de klik met mijn collega’s? En wat is mijn onderscheidend vermogen? Het zijn allemaal levensvragen op zich. Vragen die vragen om een goed gesprek of begeleiding op maat.

Na 10 jaar..

Langzaam maar zeker ontstaat er de welbekende angst voor ‘het gouden horloge’. We schrijven dit met een knipoog, al maakt dat de waarheid van deze opmerking niet minder waar. In deze fase wordt het dagelijks werk nogal eens als routinematig ervaren. Spanning over het al dan niet partner worden speelt een wezenlijke rol.
De medewerker in kwestie vraag zich serieus af of hij zich nog wel voldoende uitgedaagd voelt en of zijn rol binnen het kantoor hem nog de juiste energie geeft.

Lang verhaal kort

Zorg dat je weet wat er speelt onder je mensen. Grijp op tijd in. Stuur tijdig bij. En ben een gesprekspartner, óók in moeilijkere tijden. Dan heb je niet alleen een ijzersterk team, maar houd je het ook. Voor nu én in de toekomst. Verder praten? Bel met 070 361 7009 of stuur een e-mail naar info@drbgroep.nl.